unnamed

18.1. Návštěva učitelek ZŠ

  • 0 comments

V odpoledních hodinách navštíví naši MŠ paní učitelky za ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská. Paní učitelky budou mít možnost prohlídky školky a pomůcek, které pro přípravu předškoláků používáme a dále si pohovoří se samotnými předškoláky. V závěru pak bude následovat krátká řeč týkající se předškolní zralosti směrem k rodičům, kteří budou mít možnost pokládat související dotazy. Věříme,

Read more