O nás

[:cs]

Služby

Výuka anglického jazyka každý den

Anglický jazyk u nás děti slyší každý den a to od rodilého mluvčího z Anglie. Zábavnou hravou formou plnou písniček, obrázků, básniček, situací a tanečků se propojuje výuka anglického jazyka s běžnými tématy mateřské školky. V rámci výuky se na děti mluví pouze anglicky, děti dokáží na jazyk reagovat a spolupracovat.

Montessori pedagogika a pomůcky

Montessori pedagogika je u nás zastoupena prvky této pedagogiky. U mladších dětí především pomůckami z oblasti praktického života, tedy aktivity k běžným denním činnostem, práce s vodou, přesývání, zapínání zipu atd. U starších dětí je herna vybavena výhradně Montessori pomůckami ze všech 5 oblastí. Tím se snažíme pro děti vytvořit podnětné prostředí pro jejich rozvoj. Dále v celkovém konceptu MŠ uplatňujeme individuální přístup dle potřeb dětí, vedeme děti k samostatnosti. Dále uplatňujeme svobodnu volbu aktivit. Dbáme na připravené prostředí a sensitivní období dětí.

Příprava předškoláků každý den

Děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy ZŠ u nás spát nemusí. Po klidové aktivitě poslechu pohádky máme vymezených zhruba 45 minut každý den, na přípravu do školy. Pracujeme s pomůckami Montessori, s didaktickým materiálem, rozvíjíme slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti, vyplňujeme pracovní listy nebo například rozvíjíme jemnou motoriku. Každému předškolákovi u nás vedeme zvláštní portfolio obsahující jím vypracované pracovní listy. Portfolio výkresů u nás mají všechny děti včetně těch nejmenších.

Logopedie v rámci MŠ

Na začátku a v polovině školního roku k nám dochází paní logopedka, která udělá tzv. depistáž. Poslechne si především děti starší 3 let a vyhodnotí, komu doporučit logopedickou péči. Dále k nám poté dochází každý týden, kdy si bere jednotlivé děti vždy na 30 minut a individuálně s každým pracuje na nápravě jeho řečových vad. Individuální logopedická péče obsahuje básničky a říkadla pro osvojení správné výslovnosti hlásek, artikulační cvičení nebo také gymnastiku mluvidel.

Tenis

V případě zájmu mohou děti docházet 1x týdně na lekce tenisu s trenérem. Rozvíjí vztah k tomuto sportu, děti se naučí základy,k teré je pak možno individuálně prohlubovat a využít v pozdějším věku. Zde se učí děti v menších skupinkách po cca. 4 dětech na 1 hodinu s trenérem. Doporučujeme až do 4 let věku.

Lekce plavání

Na lekce plavání dojíždíme zpravidla v jarních měsících a to do malého vyhřívaného přizpůsobeného dětem. Tam se děti pod vedením instruktorek plavání seznamují s vodou hravým způsobem. Učí se pohybovat ve vodě a také si zafixují základní plavecké dovednosti.

Doprovod dětí do ZUŠ

Pokud Vaše dítě bude docházet na kroužek do ZUŠ, nabízíme možnost doprovodu. Nemusíte tedy náhle odcházet z práce, stačí se pouze domluvit s paní učitelkou, dítě vám na kroužek rády odvedeme i přivedeme zpět do MŠ. (ZUŠ je hned vedle MŠ)

Tělocvična

Pokud děti nedochází na lekce tenisu, druhou vyvažovací aktivitou jsou pohybové aktivity v tělocvičně. Děti zde mají připraveny s pedagogy vždy pohybové hry k aktuálnímu tématu, rozcvičky, cvičení na rozvoj jednotlivých pohybových schopností a dovedností. Využíváme i náčiní a nářadí v tělocvičně, cvičíme na kruzích, skáčeme na trampolínkách, chodíme po lavičkách a kladině, nebo se učíme dělat kotouly.

Zaměstnanci

Jsme mladý kreativní kolektiv učitelek s chutí učit se stále něčemu novému, rozšiřovat své vzdělání a obzory. Pro děti se snažíme vytvářet pestrý program s provázaností na vzdělání a výuku anglického jazyka. Dětem jsme průvodci ve vzdělání, ale i tetami, které mají pro děti vždy pohlazení i objetí.

– Snažíme se přinášet nové výtvarné techniky a vytvářet netradiční výtvarné práce.

– Děti podporujeme v pohybu, docházíme na lekce tenisu, chodíme do tělocvičny a jezdíme na kurzy plavání.

– U dětí se snažíme vzbuzovat zájem a lásku k přírodě, zařazujeme delší procházky do přírody, jezdíme vláčkem na venkov či do lesa, pro tvoření často používáme přírodniny, do našeho programu pravidelně zařazujeme témata spjatá s přírodou či ekologií.

– Reflektujeme přání rodičů a snažíme se vyjít maximálně jim i jejich dětem.

helenakottova

Ing. Helena Kottová

zřizovatelka MŠ / učitelka

 • Pedagogická škola Obrataň – Obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Kurz Montessori pedagogiky pro MŠ Jihlava
 • Vzdělávací kurz zaměřený na výuku Helen Doron English
 • Kurz Kritického myšlení
 • Seminář Respektovat a být respektován

Práce se dětmi mě velmi baví. Za tu krátkou dobu, kdy školku provozuji jsem se již několikrát přesvědčila, že se od dětí máme mnoho co učit. Dětem se snažím být hlavně parťákem a respektuji jejich osobnost. Věnuji se především výuce angličtiny, ale mám ráda i výtvarnou činnost.

BAMBI - 204_cr_rez (1)

Bc. Klára Pospíšilová

ředitelka MŠ / učitelka

 • Střední odborná škola pedagogická Čáslav – Obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze – Obor Učitelství pro Mateřské školy
 • Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro MŠ Praha
 • Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí
 • Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Kurz Kritického myšlení
 • Seminář Respektovat a být respektován

Práce s dětmi mě naplňuje a je mým životním posláním. Ve školce působím jako učitelka starších dětí, dělám dechová cvičení s flétničkou, věnuji se přípravě předškoláků k zápisu a Montessori pedagogice.

stepankova

Aneta Štěpánková, DiS.

učitelka MŠ

 • Střední odborná škola sociální Světlá nad Sázavou – Obor sociální péče
 • Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava – Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • V současné době studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha – Obor speciální pedagogika – vychovatelství
 • Plavecký kurz
 • Kurz první pomoci
 • Respektovat a být respektován
 • Zážitkové workshopy

Do vzdělávání a výchovy dětí investuji nejen svůj čas, ale také kousek svého srdce. Práce s dětmi mě mnohostranně rozvíjí a naplňuje. Věnuji se především metodám osvojování anglického jazyka u nejmenších. V minulosti jsem načerpala spoustu nových metod při práci s rodilými mluvčími v česko-anglických školkách v Praze. Nyní s láskou a péčí vzdělávám vaše děti. Ráda v dětech probouzím i jejich sportovního ducha, hraji na kytaru, klavír a tvořím s nimi společná díla.  

Screen Shot 2017-07-22 at 21.45.31 (1)

Benjamin Selley

BA in Educational Sciences

 • Benjamin Selley BA in Educational Sciences
 • Bachelor of Arts: Educational Sciences – mediation and social, achieved with merit.
 • Teacher of Business english in Dubai and France
 • BAFA certified animator for young ages and teenagers
 • Experienced football and tennis coach
 • First aid course
 • Extended experience in english primary school pedagogy

After spending the first ten years of my life in London, my family and I moved to the south of France. Following the completion of a scientific baccalaureate specialising in Physics, I worked in Dubai as a tennis and football coach for children aged from 3 to 14 years of age. Discovering a passion for teaching I then studied Educational sciences and graduated in May 2017.

Having had to learn a foreign language from scratch and being bilingual has helped me in many lengths to teach my native tongue in a natural and effective way. A fun, active approach makes learning more enjoyable for my students and for myself. I intend to write my masters thesis on the repression of creative and intellectual traits in modern education, much like the life work of Maria Montessori.

IMG_1465

Aleš Rokos

učitel MŠ

 • V současné době studium Pedagogické školy Obrataň – Obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Kurz Montessori pedagogiky pro MŠ Brno

Jsem rád, že moje práce je zároveň i mým koníčkem. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. Je toho tolik, co se od dětí každý den naučím. Nejvíce se mi na nich líbí jejich spontánnost a bezprostřednost. Působím jako učitel ve třídě mladších dětí. Ve školce mám na starosti hlavně sportovní a pohybové aktivity dětí. Snažím se vymýšlet různé hry, které děti baví a motivují. Radost dětí se pak stává i mou radostí.

Založení

V lednu 2013 jsem se jako maminka na mateřské dovolené rozhodla ke koupi domu a zřízení mateřské školy se zařazením školky do rejstříku škol spadajících pod MŠMT. Motivací mého rozhodnutí byly především mé vlastní děti  (tou dobou dcera 4 roky a syn 6 měsíců) a současně možnost vytvoření školky s rodinným zázemím a s rozšířenou výukou jazyka pro ostatní děti, kdy by ve třídě pobývalo maximálně 19 dětí.
Dům jsem převzala od původních majitelů počátkem května 2013 a do srpna 2013 proběhla rekonstrukce exteriéru i interiéru. Během třech měsíců se podařilo zrealitovat  rekonstrukci střechy, oken, fasády, elektrických rozvodů, vody, koupelen, všech vnitřních prostor, herny pro děti a našeho bytu v II. podlaží.
V září 2013 se pak otevřely dveře naší MŠ prvním 15 dětem odvážných rodičů, kteří mi svěřili svoji důvěru, které si dodnes velmi cením. V průběhu roku jsme pořádali výlety, akce pro děti, veřejné akce, společná setkání rodičů a na základě kladných ohlasů se nám nahlásil dvojnásobný počet dětí. Od září 2014 se tedy zvýšil počet našich dětí na 32, přičemž jsou děti rozděleny do dvou tříd. V roce 2017 je v naší školce 37 dětí. Bezprostředně po otevření školky v roce 2013 jsem absolvovala středoškolské pedagogické vzdělání a akreditovaný kurz Montessori. Tato pedagogika nás oslovila natolik,  že jsme se rozhodli, že třída straších dětí bude vybavena výhradně prvky Montessori. V současné době náš pedagogický tým čítá čtyři učitelky, které splňují pedagogické vzdělání a mají akreditované vzdělání Montessori pedagogiky.
Ve své práci asi každý z nás reflektuje své dětství. Já sama pocházím z malé vesnice a své dětství jsem strávila obklopená domácími zvířaty  a přírodou ve vesnické škole. Z období, kdy jsme mohly jako děti “lítat” venku, hrát si v lese, na louce či v potoce čerpám dodnes a své dětství bych za jiné neměnila. Současně si však uvědomuji, jak důležité je v dnešní době vzdělání. Toto se jistě odráží i v naší školce. Snažíme se o propojení kladného vztahu k přírodě se vzděláním dětí. Naším hlavním motem je ” co neprošlo smysly, není v mysli” a tak se snažíme dětem zprostředkovat vše co se učíme prostřednictvím všech smyslů. Často chodíme do přírody, zařazujeme reálné prvky, které si děti mohou osahat, přivonět si či ochutnat. Vyrážíme na menší výlety, navštěvujeme různá místa, vymýšlíme různé projekty, tvoření s rodiči a současně dbáme na dodržování školního vzdělávacího plánu. Navíc se snažíme obohacovat běžný program školky o sportovní aktivity a společenské akce. Pro rodiče se snažíme zajistit vykrytí všech volnočasových aktivit v rámci MŠ, aby si tak mohli užít volné odpoledne s dětmi.
Do budoucna budu ráda, když si dokážeme zachovat naši současnou filosofii a když se nám podaří nacházet další způsoby propojování pobytu v přírodě se vzdělávacími potřebami dětí. Našim přáním je, aby se u nás děti cítily jako doma a aby byly šťastné. Velmi si ceníme důvěry našich rodičů a doufám, že tuto důvěru nikdy nezklameme.

Reference

“Vaši školku musíme jenom chválit. Našemu synovi byly 3 roky, blížil se můj nástup do zaměstnání po mateřské dovolené, ale z nedostatku míst nám ho do státní školky nevzali. Stáli jsme proto s mužem před otázkou, zda našeho syna umístit do školky soukromé, která právě začínala svou činnost. Jiné východisko nebylo a byli jsme rozhodnuti, že bude tuto školku navštěvovat pouze jeden rok. Samozřejmě v tomto případě hrály svou roli i finance. Dnes je synovi 5,5 roku a my zůstali MŠ Bambi kindergarten pod vedením Ing. Heleny Kottové věrni. Ani chvíli jsme nezauvažovali o změně. Přístup paní učitelek je velmi přátelský a milý. Celková atmosféra ve školce je fajn. Paní učitelky mají děti “jako vlastní”. Vedou děti k samostatnosti, lásce k přírodě a úctě ke starým lidem. Myslí na jejich zdraví při sestavování jídelníčku. Angličtina, která se učí zábavnou formou není v dnešním světě určitě od věci. Je toho spoustu, proč bych každému, kdo je třeba na pochybách, zda své dítě umístit právě do tohoto prostředí, tuto “domácí” školku doporučila. Náš syn se do školky každý den těší. Co může být pro nás pro rodiče lepšího, než pocit, že je naše dítě v čase, kdy není s námi šťastné a veselé.”

“Do MŠ Bambi dcera dochází již třetím rokem a jediné co mě mrzí, je fakt, že tento rok je posledním. Paní učitelky odvádí skvělou práci. Lidský přístup, trpělivost, vstřícnost a vzdělávání dětí je pro ně každodenní samozřejmostí. Tímto bych ráda poděkovala celému týmu školky. Good job:)“

“Skolka neni jen Bambi, ale BOMBA. Prijemne prostredi “jako doma”, maly pocet deti ve tride a individualni pristup je to, co ocenujeme nejvic. A akcni pani ucitelky:-)”

“Vaši školku máme rádi, máme rádi všechny Vaše učitelky a i když nyní je pro nás je to trochu logisticky náročné, tak neuvažujeme, že by …… chodil jinam. Oceňujeme lidský a něžný přístup Vašich učitelek, čistotu školky, náplň výuky atd. Pro mě jste nejlepší školka v celém pelhřimovském a humpoleckém regionu.”

Se školkou Bambi jsem velice spokojená. Moc se mi líbí vztah personálu k dětem, ale i k nám rodičům. Rodiče mají možnost se ke všemu, co se děje  ve školce vyjádřit a jejich připomínky jsou vždy vyslyšeny. Vnitřní i vnější prostředí školky je moc pěkné a děti zde prožívají krásné chvíle. Nikdy jsem nezažila, že by děti nechtěly jít do školky! Ba naopak  nejradši by tam zůstávaly až do uzavření. Do školky mé děti nastupovaly  po návratu z ciziny, kdy pro mě byla priorita menší kolektiv, vstřícný a  milý personál (byla to pro nás vskutku náročná životní etapa) a anglický jazyk jsem brala jako třešničku na dortu. Přála jsem si, aby děti měly možnost zůstat v kontaktu s cizím jazykem. Toto vše se mi v Bambi splnilo. Díky školce jsme návrat zvládly nad mé očekávání! Nikdy jsme nelitovala, že jsme se pro tuto školku rozhodli. Moc se mi líbí, jak ve školce vedou děti k samostatnosti, k zájmu o dění kolem sebe, k lásce přírodě, ale i k ostatním lidem. Často realizují výlety do okolí, děti mají možnost sportovního i hudebního vyžití a mnoha dalšího. Díky akcím pořádaných pro děti a jejich rodiče, máme možnost zažívat krásné chvíle a tvořit si přátelství nejen na úrovni děti, ale i nás rodičů.

Je toho mnohem víc, co by se dalo o školce Bambi napsat. Shrnula bych to jen do krátké věty: “Školku Bambi Kindergarten mohu jen a jen doporučit pro všechny, co čekají od školky něco víc!”

[:]